Hlavní obsah

промежу́точный

Vyskytuje se v

podpěra: krajní/střední podpěry mostuконцевы́е/промежу́точные опо́ры моста́

překlenovací: fin. překlenovací úvěrпромежу́точный креди́т

úvěr: hypoteční/překlenovací úvěrве́щный/промежу́точный креди́т

dílčí: dílčí výsledkyпромежу́точные результа́ты

mezipřistání: let s mezipřistánímрейс с промежу́точной поса́дкой

provizorium: ekon. rozpočtové provizoriumпромежу́точный бюдже́т

промежу́точный: překlenovací úvěr промежу́точный креди́т