Hlavní obsah

почто́вый

Přídavné jméno-ая, -ое

  • poštovníпочто́вый я́щикpoštovní schránkaпочто́вая бума́гаdopisní papír

Vyskytuje se v

я́щик: poštovní schránkaпочто́вый я́щик

го́лубь: poštovní holubiпочто́вые го́луби

и́ндекс: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

почто́вый: poštovní schránkaпочто́вый я́щик

це́нный: cenná poštovní zásilkaце́нное почто́вое отправле́ние

ште́мпель: poštovní razítkoпочто́вый ште́мпель

číslo: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

dopisní: dopisní papír/známkaпочто́вая бума́га/ма́рка

holub: poštovní holubiпочто́вые го́луби

listovní: listovní zásilkaбандеро́ль, почто́вое отправле́ние

obvod: poštovní obvodпочто́вый уча́сток

papír: dopisní papírпочто́вая бума́га

poštovní: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

přihrádka: pošt. poštovní přihrádka(почто́вый) абоне́нтский я́щик

schránka: e-mailová schránka(электро́нный) почто́вый я́щик

směrovací: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

známka: kolková/poštovní známkaге́рбовая/почто́вая ма́рка

korespondenční: korespondenční lístekпочто́вая ка́рточка

podací: podací lístekпочто́вая квита́нция

úřad: poštovní úřadпо́чта, почто́вая конто́ра

zásilka: cenná poštovní zásilkaце́нное почто́вое отправле́ние

zřízenec: poštovní/železniční zřízenecпочто́вый/железнодоро́жный служи́тель

миниатю́ра: motivy na poštovních známkáchпочто́вые миниатю́ры