Hlavní obsah

первонача́льный

Vyskytuje se v

pořizovací: pořizovací cenaпервонача́льная сто́имость, покупна́я цена́

vklad: fin. počáteční/dlouhodobý/bezúročný vkladпервонача́льный/долгосро́чный/беспроце́нтный вклад

kapitál: počáteční/základní kapitál(перво)нача́льный/основно́й капита́л

zaváděcí: zaváděcí cenaпервонача́льная цена́