Hlavní obsah

нару́шить

Vyskytuje se v

příměří: uzavřít/porušit příměříзаключи́ть/нару́шить переми́рие

nedodržet: nedodržet slibнару́шить обеща́ние

slovo: porušit dané slovoнару́шить да́нное сло́во

zákaz: obejít/porušit zákazобойти́/нару́шить запре́т

závazek: porušit závazekнару́шить обеща́ние

prolomit: prolomit mlčeníнару́шить молча́ние