Hlavní obsah

дальне́йший

Vyskytuje se v

да́льний: bez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečíбез да́льних слов/разговоров

авто́бус: dálkový autobusавто́бус да́льнего сле́дования

восто́к: Blízký/Dálný východБли́жний/Да́льний Восто́к

зарубе́жье: daleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státyда́льнее зарубе́жье

по́езд: expres, dálkový vlakпо́езд да́льнего сле́дования

světlo: motor. dálková/potkávací světlaфонари́ да́льнего/бли́жнего све́та

daleký: daleká budoucnostда́льнее бу́дущее

dálkový: dálkový vlakпо́езд да́льнего сле́дования

dálný: Dálný východДа́льний Восто́к

horizont: v dlouhém časovém horizontuв да́льней перспекти́ве

plavba: dálková plavbaда́льнее пла́вание

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýбли́зкий/да́льний ро́дственник

spoj: dálkové spojeли́нии да́льней свя́зи

дальне́йший: dále, v budoucnuв дальне́йшем