Hlavní obsah

генера́льный

Vyskytuje se v

секрета́рь: generální tajemníkгенера́льный секрета́рь

ассамбле́я: valné shromáždění OSNгенера́льная ассамбле́я ОО́Н

поставщи́к: generální/smluvní dodavatelгенера́льный/догово́рный поставщи́к

dodavatel: generální dodavatelгенера́льный поставщи́к

generální: generální úklidгенера́льная убо́рка

shromáždění: Valné shromáždění OSNГенера́льная Ассамбле́я ОО́Н

tajemník: generální tajemník OSNгенера́льный секрета́рь ОО́Н, генсе́к ОО́Н

valný: valné shromáždění OSNгенера́льная ассамбле́я ОО́Н

veřejný: veřejná generálkaоткры́тая генера́льная репети́ция

vikář: generální vikářгенера́льный вика́рий

zkouška: div. generální zkouškaгенера́льная репети́ция

konzul: generální/honorární konzulгенера́льный/нешта́тный ко́нсул

konzulát: generální konzulátгенера́льное ко́нсульство

rámcový: rámcový plánгенера́льный/о́бщий план

ředitelství: generální ředitelstvíгенера́льная дире́кция

štáb: generální štábгенера́льный штаб, геншта́б

генера́льный: generální ředitelгенера́льный дире́ктор