Hlavní obsah

вы́пустить

Vyskytuje se v

свет: pustit do světa, vydatвы́пустить в свет

prodej: dát do prodejeвы́пустить в прода́жу

spustit: nespustit koho z očíне вы́пустить кого из по́ля зре́ния

povolit: povolit otěže dát větší volnostвы́пустить во́жжи, отпусти́ть узду́

upustit: přen. upustit páru uvolnit se, zklidnit seвы́пустить пар