Hlavní obsah

возвести́

Vyskytuje se v

куб: umocnit na třetíвозвести́ в куб

třetí: mat. umocnit na třetíвозвести́ в куб

pasovat: Byl pasován do šlechtického stavu.Был возведён в дворя́нское досто́инство.

pozvednout: pozvednout zrak k nebiвозвести́ о́чи к не́бу

umocnit: umocnit na druhouвозвести́ в квадра́т

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н

возвести́: dosadit na trůn, nastolitвозвести́ на престо́л