Hlavní obsah

zdáli

Příslovce

  • von weitem, von weit her, von weitherUž zdáli zdravil.Er grüßte schon von weitem.

Vyskytuje se v

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

příšerný: Zdál se mi příšerný sen.Ich hatte einen grässlichen Traum.

zdát se: Zdá se, že na to zapomněl.Er scheint es zu vergessen.

zumindest: tak se to alespoň zdáloso schien es zumindest

spanisch: nezdát se, zdát se divný komuj-m spanisch vorkommen

zdáli: Už zdáli zdravil.Er grüßte schon von weitem.