Hlavní obsah

zamilovaný

Přídavné jméno

  1. (do někoho) verliebt, Liebes-zamilovaný dopisder Liebesbriefzamilovaná scénadie Liebesszene
  2. (zvlášť oblíbený) Lieblings-zamilované jídlodie Lieblingsspeise, das Leibgericht

Vyskytuje se v

po: zamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt

do: být zamilovaný do dívkyin ein Mädchen verliebt sein

ineinander: Jsou do sebe zamilovaní.Sie sind ineinander verliebt.

zamilovaný: zamilovaný dopisder Liebesbrief