Hlavní obsah

vis

Vyskytuje se v

nitka: viset na nitcean einem seidenen Faden hängen

průjezdní: průjezdní vízumdas Transitvisum, das Durchreisevisum

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

vstupní: vstupní vízumdas Einreisevisum

zařídit: zařídit komu vízumfür j-n das Visum besorgen

zažádat: zažádat o vízum písemnědas Visum schriftlich beantragen

zeď: Obraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.

meč: Visí nad ním Damoklův meč.Das Schwert des Damokles hängt über ihm.

vlásek: viset na vláskunur an einem Haar hängen

Visum: udělit komu vízumj-m ein Visum erteilen

Ablauf: po vypršení platnosti vízanach Ablauf des Visums

darauf: Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.

hängen: Obraz visí nakřivo.Das Bild hängt schief.

kleben: Dítě velmi visí na své matce.Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.