Hlavní obsah

věnování

Vyskytuje se v

humanitní: věnovat se humanitní činnostisich einer humanitären Tätigkeit widmen

lékařství: věnovat se lékařstvísich der Medizin widmen

publicistika: věnovat se publicisticesich der Publizistik widmen

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

věnovat: věnovat všechno dětemalles den Kindern schenken

věnovat se: věnovat se nemocnémusich dem Kranken widmen

výzkum: věnovat se výzkumusich der Forschung widmen

Beachtung: nevěnovat komu/čemu pozornost, nevšímat si koho/čehokniž. j-m/etw. keine Beachtung schenken

betreiben: věnovat se sportuSport betreiben