Hlavní obsah

umbauen

Sloveso

  • obestavěteinen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

Vyskytuje se v

in: Přestavba trvala až do dubna.Der Umbau reichte bis in den April.

umbauen: obestavět náměstí obytnými domyeinen Platz mit Wohnhäusern umbauen

wegen: Z důvodu přestavby zavřeno!Wegen Umbau(s) geschlossen!

přestavba: provést přestavbu čehoden Umbau etw. Gen ausführen

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

započatý: započatá přestavba domuangefangener Umbau des Hauses