Hlavní obsah

ucházející

Vyskytuje se v

ucházet se: Ucházel se o práci v podniku.Er bewarb sich um die Arbeit im Betrieb.

ucházet se: ucházet se o děvčeum ein Mädchen werben

erfolgreich: sich erfolgreich um etw. bewerbenúspěšně se ucházet o co

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

verlieren: Die Reifen verlieren Luft.Z pneumatik uchází vzduch.