Hlavní obsah

svítání

Vyskytuje se v

svítat: Už svítá.Es dämmert.

za: za svítáníin der Morgendämmerung, im Morgengrauen

bei: přijít domů za svítáníbei Tagesanbruch nach Hause kommen

dämmern: Svítá., Šeří se.Es dämmert.

hell: Svítá., Rozednívá se.Es wird hell.