Hlavní obsah

rodný

Přídavné jméno

  1. (označující rod, původ) Geburts-rodný listdie Geburtsurkunderodné jménoder Geburtsnamerodný jazykdie Muttersprache
  2. (určující místo narození) heimatlich, Vater-, Mutter-rodná zemědas Vaterland
  3. (blízký rodem) leiblich

Vyskytuje se v

jméno: křestní/rodné jménoder Vorname/Geburtsname

kraj: rodný krajdas Heimatland

list: rodný listder Geburtsschein, die Geburtsurkunde

obec: rodná obecdas Heimatdorf

příjmení: rodné příjmeníder Geburtsname

můj, má, mé, moje: mé rodné městomeine Heimatstadt

přimknout se: přimknout se k rodné zemisich an die Heimat klammern

amtlich: nechat rodný list úředně ověřitdie Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassen

herauskommen: Nikdy se nedostala ze svého rodného města.Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.

notariell: nechat notářsky ověřit rodný listdie Geburtsurkunde notariell beglaubigen lassen

rodný: rodný listdie Geburtsurkunde