Hlavní obsah

rodinný

Přídavné jméno

  1. (souvisící s rodinou) Familien-, familiärvést rodinný životein Familienleben führenslavit co v rodinném kruhuetw. im Familienkreis feiernrodinný příslušníkder Familienangehörige
  2. (domácký, přátelský) familiär, vertraut, herzlich

Vyskytuje se v

balení: rodinné balenídie Familienpackung

idylka: rodinná idylkadas Familienidyll

konstelace: psych., ped. rodinné konstelacedie Familienkonstellationen

původ: rodinný původdie Familienherkunft

rozpočet: státní/rodinný rozpočetdas Staatshaushalt/Familienbudget

stav: rodinný stavder Familienstand

tradice: rodinná tradicedie Familientradition

dům: rodinný důmdas (Ein)Familienhaus

oslava: malá rodinná oslavaeine kleine Familienfeier

pochovat: pochovat koho do rodinné hrobkyj-n in der Familiengruft beerdigen

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

trampota: rodinné trampotyPlagen mit der Familie

eng: im engsten Familienkreis feiernslavit v nejužším rodinném kruhu

Kreis: im engen familiären Kreis(e)v úzkém rodinném kruhu

übernehmen: die Familienfirma übernehmenpřevzít rodinnou firmu