Hlavní obsah

provinit se

Vyskytuje se v

Gesetz: provinit se proti zákonugegen ein Gesetz verstoßen

vergehen: provinit se proti zákonusich gegen das Gesetz vergehen

verstoßen: provinit se proti dobrým mravůmgegen die guten Sitten verstoßen