Hlavní obsah

požadovaný

Přídavné jméno

  • gefordert

Vyskytuje se v

odškodné: požadovat na kom odškodnéSchadenersatz von j-m fordern

požadovat: požadovat náhradu škodySchadenersatz fordern

přídavek: požadovat přídavekeinen Zuschuss beantragen

únosce: Únosce požaduje miliónové výkupné.Der Entführer fordert Millionen-Lösegeld.

bedingungslos: j-s bedingungslose Kapitulation fordernpožadovat čí bezpodmínečnou kapitulaci

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

nehmen: etw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší mzdu/vysvětlení

Vorschuss: Vorschuss verlangenpožadovat zálohu