Hlavní obsah

píle

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

neúnavný: neúnavná píleunermüdlicher Fleiß

obraz: být obrazem píleMuster an Fleiß sein

ochabovat: ochabovat v píliim Fleiß ermatten

zäh, zähe: vypracovat se houževnatou pílísich mit zähem Fleiß erarbeiten

daraus: To je moje sklenice, kdo z ní pil?Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?

Fleiß: Její píle přinesla ovoce.Ihr Fleiß trug Früchte.

riechen: Je cítit, že pil kořalku.Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.

übertreffen: předčit koho pílí/inteligencíj-n an Fleiß/Intelligenz übertreffen

unermüdlich: s neúnavnou pílímit unermüdlichem Fleiß

píle: mravenčí píledie Emsigkeit