Hlavní obsah

osa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rotujícího útvaru) die Achseastron. zemská osadie Erdachse
  2. (souměrnosti) die Achse
  3. (střed) die Achse
  4. (k určení růz. vztahů) die Achse, die Mittelliniemat. číselná osadie numerische Achsegeom. osa souřadnicdie Koordinatenachse
  5. (ve stroji, kola ap.) die Achse

Vyskytuje se v

podélný: podélná osadie Längsachse

souřadnice: geom. osa souřadnicdie Koordinatenachse

vertikální: geom. vertikální osadie Vertikalachse

zemský: zemská osadie Erdachse

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen