Hlavní obsah

obratem

Příslovce

  • umgehendobratem odepsatumgehend zurückschreiben

Vyskytuje se v

obrat: obrat čelem vzaddie Kehrtwendung

obrat: pošt. obratempostwendend

obrat: politický obratdie politische Wende

obrat: obrat počasíder Wetterumschlag

obrat: ekon. peněžní obratder Geldumsatz

obrat: zvýšit obratden Umsatz erhöhen

obrat: obrat rybízdie Johannisbeere abpflücken

obrat: Obrali ho o všechno.Sie haben ihm alles weggenommen.

odepsat: odepsat obratemumgehend zurückschreiben

postwendend: etw. postwendend zurückschickenposlat co obratem zpátky

formelhaft: formelhafte Wendungustálený obrat

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat