Hlavní obsah

mizivý

Vyskytuje se v

šance: mít mizivou šancieine geringe Chance haben