Hlavní obsah

metrum

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

meterweise: prodávat látku na metryden Stoff meterweise verkaufen

Rekord: Zlepšil svůj rekord o dva metry.Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

o: látka o délce 2 metryein Stoff von 2 Meter Länge

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

tři: tři metrydrei Meter