Hlavní obsah

knihovna

Vyskytuje se v

prezenční: prezenční knihovnadie Präsenzbibliothek

univerzitní: univerzitní knihovnadie Universitätsbibliothek

fakultní: fakultní knihovnadie Fakultätsbibliothek

naskládat: naskládat knihy do knihovnydie Bücher in den Bücherschrank einräumen

přerovnat: přerovnat knihy v knihovněBücher im Bücherschrank umräumen

vrátit: vrátit knížku do knihovnydas Buch in die Bibliothek zurückgeben

knihovna: příruční knihovnadie Handbibliothek