Hlavní obsah

kilometr

Vyskytuje se v

počítadlo: počítadlo kilometrůder Kilometerzähler

nachodit: nachodit mnoho kilometrůviele Kilometer zurücklegen

najet: najet sto kilometrů100 km fahren

okruh: v okruhu čtyř kilometrůim Umkreis von vier Kilometern

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

zrychlit: Závodník zrychlil na pátém kilometru.Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.

tausend: tisíc kilometrůtausend Kilometer

westlich: sto kilometrů západně od městahundert Kilometer westlich der Stadt

betragen: Vzdálenost činí 20 kilometrů.Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.

Kilometer: Na letiště je to ještě 20 kilometrů.Bis zum Flughafen sind es noch 20 Kilometer.

Stundenkilometer: jet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu(mit) 120 Stundenkilometern fahren