Hlavní obsah

grad, grád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úhlová jednotka) das Gon
  2. grády expr.(hodnocení) der Schwung

Vyskytuje se v

popálenina: eine Verbrennung ersten Gradesmed. popálenina prvního stupně

východní: 20 Grad östlicher Längegeogr. 20 stupňů východní délky

minus: 15 Grad minusminus 15 stupňů

nad, nade: 20 Grad über null20 stupňů nad nulou

plus: die Temperatur von plus zehn Gradteplota plus deset stupňů

pod, pode: zehn Grad unter nulldeset stupňů pod nulou

spálenina: die Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Gradesmed. spáleniny prvního/druhého/třetího stupně

šířka: 50 Grad nördlicher Breite50 stupňů severní šířky

vyletět: Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.

zahřát: etw. Akk auf 90 Grad erhitzenzahřát na 90 stupňů co

erst(er,e,es): Verbrennungen ersten Gradespopáleniny prvního stupně lehčí

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

Grad: 10 Grad über/unter null10 stupňů nad/pod nulou

stehen: Das Thermometer steht auf 20 Grad.Teploměr ukazuje 20 stupňů.

null: null Grad (Celsius)nula stupňů (Celsia)

grad: grádyhodnocení der Schwung