Hlavní obsah

erb

Vyskytuje se v

einsetzen: Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

Erbe: ein Erbe antretenujmout se dědictví

zusprechen: j-m ein Erbe zusprechenpřiřknout komu dědictví

dědic: gesetzlicher Erbepráv. dědic ze zákona

dědictví: väterliches Erbedědictví po otci

dědit: ein Haus von den Eltern erbendědit dům po rodičích

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části

královský: královský hrad/erb/zámekdie Königsburg/das Königswappen/das Königsschloss

ošidit: j-n um das Erbe prellenošidit koho o dědictví

po: vom Vater ein Haus erbenzdědit dům po otci

podědit: Er erbte das Haus von seinen Eltern.Podědil domek po rodičích.

promrhat: mütterliches Erbe vergeudenpromrhat dědictví po matce

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

řádný: rechtmäßiger Erbeřádný dědic

zdědit: die Wohnung von der Oma erbenzdědit byt po babičce

erben: ein Grundstück von dem Onkel erbenzdědit pozemek po strýci