Hlavní obsah

diagnóza

Vyskytuje se v

chybný: chybná diagnózadie Fehldiagnose

stellen: stanovit diagnózueine Diagnose stellen

Diagnose: stanovit diagnózueine Diagnose stellen