Hlavní obsah

demonstrace

Vyskytuje se v

relativně: Demonstrace probíhá relativně klidně.Die Demonstration verläuft relativ ruhig.

Demonstration: zu einer Demonstration aufrufenvyzývat k demonstraci

verbieten: eine Demonstration verbietennepovolit demonstraci