Hlavní obsah

shromáždění

Vyskytuje se v

protestní: protestní shromáždění/manifestacedie Protestversammlung/Protestkundgebung

republikový: republikové shromážděnídie Republikversammlung

valný: Valné shromáždění OSNdie Vollversammlung der UNO

rada: shromáždění radydie Ratsversammlung

Rede: pronést na shromáždění slavnostní řečeine feierliche Rede auf der Versammlung halten

shromáždění: Valné shromáždění OSNdie Generalversammlung der UNO