Hlavní obsah

dazwischen

Příslovce

  1. mezi tím, mezi kým/čím mezi těmito osobami, předměty ap.Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.
  2. mezi to, mezi koho/co mezi tyto osoby, předměty ap.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.