Hlavní obsah

Geschirr

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. nádobídas Geschirr abwaschen/abtrocknen/abräumenumýt/utřít/sklidit nádobí
  2. zast.nádoba
  3. postroj, řemení

Vyskytuje se v

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

Kunststoff: Geschirr aus Kunststoffnádobí z plastu

Kupfer: Geschirr aus Kupferměděné nádobí

varný: varné nádobífeuerfestes Geschirr

houba: umývat nádobí houboudas Geschirr mit einem Schwamm waschen

mýt: mýt nádobíGeschirr spülen/abwaschen

nádobí: mýt/utírat nádobídas Geschirr abwaschen/abtrocknen

okapat: nechat okapat nádobídas Geschirr abtropfen lassen

opláchnout: opláchnout nádobídas Geschirr spülen

rachotit: rachotit (s) nádobímmit dem Geschirr klappern

rámusit: rámusit s nádobímmit Geschirr klappern

sklidit: sklidit nádobí ze stoludas Geschirr vom Tisch abräumen

umýt: umýt nádobídas Geschirr abwaschen

utřít: utřít nádobíGeschirr abtrocknen

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!