Hlavní obsah

Funker

Nechtěli jste hledat:

junkerder Junker

punkerder Punk(er)

funkder Funk

funkyder Funk

funkyFunk-

fungujícífunktionierend, arbeitend

funkcedie Funktion

funkcionalismusder Funktionalismus

funkcionálnífunktional, funktionell

funkcionářder Funktionär

funkcionářskýFunktionär-

funkčníFunktions-, funktionell, Funktional-, funktional

funkčnostdie Funktionsfähigkeit

funkovýFunk-