Hlavní obsah

Brno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

přes, přese: do Vídně přes Brnonach Wien via/über Brünn

ansässig: se sídlem/s bydlištěm v Brněansässig in Brünn

gebären: Narodil jsem se 7. června 1967 v Brně.Ich wurde am 7. Juni 1967 in Brünn geboren.

kommen: Vlak přijíždí z Brna.Der Zug kommt aus Brünn.

Sitz: se sídlem v Brněmit Sitz in Brünn