Hlavní obsah

überfallen

Slovesofällt über, ie, i. a

Vyskytuje se v

Hinterhalt: přepadnout koho ze zálohyj-n aus dem Hinterhalt überfallen

überfallen: Přepadl ho velký hlad.Großer Hunger hat ihn überfallen.

okrást: Jeho sestra byla přepadena a okradena.Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.

přišít: Přišili mu přepadení.Sie haben ihm den Überfall angehängt.

zákeřný: zosnovat zákeřné přepadeníeinen heimtückischen Überfall anzetteln