Hlavní obsah

ökonomische

Vyskytuje se v

báze: materiální/ekonomická bázedie materielle/ökonomische Basis

ekonomicky: zacházet s materiálem ekonomickymit dem Material ökonomisch umgehen

perioda: periody ekonomického růstudie Perioden des ökonomischen Wachstums