Hlavní obsah

zdroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzniku ap.) čeho fonte f(původ) origine f di qc(pramen ap.) sorgente fvodní zdroj, zdroj vodysorgente f d'acquazdroj příjmucespite m, fonte di redditozáložní (napájecí) zdrojalimentazione f di riserva
  2. (užitelné kapacity) risorsa fzdroje i surovin ap.risorse f pl, (finance) fondi m pl, mezzi m pl finanziaripřírodní/(ne)obnovitelné zdrojerisorse/fonti naturali/ (non) rinnovabili
  3. (původce) čeho fonte f, origine f di qc(příčina) causa f di qc

Vyskytuje se v

energetický: energetické zdrojerisorse energetiche/di energia

napájecí: elektr. napájecí zdrojsorgente di alimentazione

obnovitelný: obnovitelné zdrojefonti/risorse rinnovabili

poznání: zdroj poznánífonte di conoscenza

přírodní: přírodní vědy/zdroje/bohatstvíscienze /risorse /ricchezze naturali

surovinový: surovinové zdroje/bohatstvírisorse/ricchezza di materie prime

záložní: elektr. záložní (napájecí) zdrojalimentazione di riserva