Hlavní obsah

zahraniční

Vyskytuje se v

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

obchod: ekon. domácí/zahraniční obchodcommercio interno/estero

příliv: ekon. příliv zahraničních investicafflusso di investimenti esteri

affare: zahraniční věciaffari esteri

estero: zahraniční obchodcommercio estero

politica: zahraniční politikapolitica estera

straniero: zahraniční turistéturisti stranieri