Hlavní obsah

uvážení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

considerare: considerato che...když uvážíme, že...

considerazione: prendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

indiscriminato: atto indiscriminatoneuvážený čin

valutare: Valutando qc ...Když uvážíme co ..., Při zvážení čeho ...

valutazione: Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...