Hlavní obsah

uvážení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

considerare: když uvážíme, že...considerato che...

considerazione: brát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli coprendere in considerazione

conto: počítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto che qc

discrezione: podle vlastního uváženía (propria) discrezione

indiscriminato: neuvážený činatto indiscriminato

valutare: Když uvážíme co ..., Při zvážení čeho ...Valutando qc ...

valutazione: Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...

uvážení: dle vlastního uváženía propria discrezione