Hlavní obsah

reagovat

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (odpovídat) na co reagire a qc(odpovídat též) rispondere a qcNa naši zprávu nereagovali.Non hanno risposto al nostro messaggio.Pacient dobře reaguje na léčbu.Il paziente reagisce bene alle cure.
  2. (vstupovat do reakce) s čím reagire con qc

Vyskytuje se v

naléhání: Na jejich naléhání nereagovala.Non ha reagito alle loro istanze.