Hlavní obsah

neoficiální

Vyskytuje se v

oficiální: polit. oficiální návštěvavisita ufficiale

pramen: z oficiálních/spolehlivých pramenůda fonti ufficiali/attendibili

comunicato: oficiální sdělení, úřední oznámenícomunicato ufficiale

demerito: poznámka, důtka, (oficiální) napomenutí zaměstnance, žáka ap.nota di demerito

formale: oficiální prohlášenídichiarazione formale