Hlavní obsah

hrabat

Nedokonavé sloveso

  1. (hráběmi) co rastrellare(shrabovat též) raccogliere qc
  2. expr.(hromadit) co ammucchiare qc, farsi un gruzzolo di qc
  3. hrabat (se) expr.(přehrabovat se) v čem frugare, rovistare, ravanare, armeggiare in qchrabat (se) expr.(rýpat se ap.) stuzzicare qchrabat (se) expr.přen. (v minulosti ap.) rimescolare qc, rivangare in qcNehrabej se už v minulosti.Non frugare più nel passato.
  4. expr.(blbnout) andare fuori di testa, impazzireUž mu hrabe.È andato fuori di testa.
  5. hrabat (se) (vyhrabávat) v čem scavare qchrabat (se) (kopytem, tlapou) zamparehrabat (se) (o ptácích ap.) razzolare

Vyskytuje se v

hrabat se: přen. Kam se na něj hrabou.Questi non riescono a tenergli testa.