Hlavní obsah

finanční

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

derivát: ekon. finanční derivátyderivati finanziari

nejistota: finanční nejistotaincertezza finanziaria

potíž: finanční/zdravotní potížeproblemi finanziari/di salute

tíseň: být ve finanční tísnitrovarsi in difficoltà economiche

ústav: peněžní/finanční ústavistituto finanziario

závazek: finanční závazkyobblighi finanziari

finanční: finanční úřadAgenzia delle Entrate