Hlavní obsah

circostanza

Podstatné jméno ženské

  1. okolnostcircostanze aggravanti/attenuantipřitěžující/polehčující okolnostidi circostanzaobvyklý, běžný pro danou situacisecondo le circostanzepodle okolností
  2. situace

Vyskytuje se v

attenuante: polehčující okolnost(circostanza) attenuante

circostanza: přitěžující/polehčující okolnosticircostanze aggravanti/attenuanti

misterioso: za záhadných okolnostíin circostanze misteriose

secondo: podle okolnostísecondo le circostanze

okolnost: za daných okolnostídate le circostanze

polehčující: práv. polehčující okolnosticircostanze attenuanti

za: za jistých okolnostíin certe circostanze

vzhledem k: Vzhledem k daným okolnostem...Date le circostanze...

aggravante: přitěžující okolnost(circostanza) aggravante