Hlavní obsah

úvodní

Přídavné jméno

  • introduttivo/-a(zahajující ap.) inauguraleúvodní slovo(jediné) parola f introduttiva, (předmluva) prologo m, (úvod) introduzione f

Vyskytuje se v

titulek: úvodní titulkytitoli di testa

lezione: úvodní přednáškalezione introduttiva

úvodní: úvodní slovojediné parola introduttiva, předmluva prologo , úvod introduzione