Hlavní obsah

vypravovat

Vyskytuje se v

historka: vyprávět historku(ra)conter une histoire

příběh: vyprávět příběh(ra)conter une histoire

vtip: vyprávět vtipyraconter des blagues

aventure: vyprávět příhoduconter une aventure

cochonnerie: vyprávět prasečinkyraconter des cochonneries

drôlerie: vyprávět vtipydire des drôleries

histoire: vyprávět historku(ra)conter une histoire