Hlavní obsah

vliv

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (působení, účinek) effet m, influence f, impact m, présence f(civilizace ap.) rayonnement mpod vlivem pod dojmem čehosous l'effet de qqch(pod) vlivem čehosous l'influence de qqchmít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn
  2. (moc) crédit m, emprise fbýt pod čím vlivemêtre sous l'emprise de qqn

Vyskytuje se v

příznivý: mít příznivý vliv na kohoavoir une influence bénéfique sur qqn

vliv: pod vlivem pod dojmem čehosous l'effet de qqch

krev: vlít komu novou krev do žilinfuser un sang nouveau à qqn

effet: pod vlivem čehosous l'effet de qqch

influence: mít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn

orbite: dost(áv)at koho pod svůj vlivattirer qqn dans son orbite