Hlavní obsah

stý

Vyskytuje se v

hrom: U sta hromů!Mille tonnerres !

stý: sté výročícentenaire

široký: široký sto metrůlarge de cent mètres

než: více než stoplus de cent

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit sto eur?Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?

sto: dvě stědeux cents