Hlavní obsah

spoj

Vyskytuje se v

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

doprava: Ministerstvo dopravy a spojůMinistère des Transports et des Communications

kloub: spoj kloubemassemblage à chevilles

spojit: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

corde: lier qqch avec une cordespojit co provazem

joindre: joindre l'utile à l'agréablespojit příjemné s užitečným

agréable: joindre l'utile à l'agréablespojit příjemné s užitečným

bloquer: bloquer deux paragraphesspojit dva odstavce